Các công việc kế toán cần thực hiện đầu năm 2024

Một số nội dung công việc kế toán cần thực hiện vào đầu năm 2024 I. Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế năm 2023: 1. Quyết toán thuế TNDN: a) Khai quyết toán thuế TNDN: Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và …

Các công việc kế toán cần thực hiện đầu năm 2024 Đọc Thêm »

“Hút” dòng vốn FDI vào Việt Nam bằng môi trường đầu tư thuận lợi

Theo báo cáo của hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) về vốn đầu tư toàn cầu, dòng vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu có xu hướng tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; kinh tế xanh, kinh tế …

“Hút” dòng vốn FDI vào Việt Nam bằng môi trường đầu tư thuận lợi Đọc Thêm »

test

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định …

test Đọc Thêm »