Về chúng tôi

Vinasc Group sẽ trở thành thương hiệu lớn tại Việt Nam

Mục tiêu của chúng tôi

Để trở thành thương hiệu lớn trong lĩnh vực tư vấn, chúng tôi luôn quyết liệt thực hiện và thường xuyên xem xét các nội dung sau:

1. Mức độ hài lòng và sự gắn bó của khách hàng;

2. Mức độ hài lòng và chất lượng cuộc sống của nhân viên;

3. Sự sẵn sàng học hỏi, đầu tư cho nghiên cứu hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay cả quá trình gắn bó tại công ty của mỗi nhân viên;

4. Văn hoá doanh nghiệp để phục vụ và tinh thần phụng sự của tập thể, phòng ban hay mỗi nhân viên đối với khách hàng của mình.

Hành trình của Vinasc Group

Lịch sử phát triển

Năm 2019

Năm 2018

Năm 2014