Liên hệ

Thông tin liên hệ

Chi tiết

Thời gian làm việc

Theo dõi chúng tôi

Hãy gửi email cho chúng tôi

Hãy lựa chọn phương thức trao đổi

Chúng tôi không khuyến khích lựa chọn phương thức trao đổi bằng điện thoại, zalo... hay bất kỳ mạng xã hội nào khác vì tính bảo mật hay người trao đổi không đại diện cho tổ chức.
Gửi câu hỏi trực tiếp vào Email

Với các nội dung được soạn thảo đầy đủ, các quy trình được thiết kế bài bản, chi tiết cùng với kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ chuyên môn, chúng tôi tin tưởng sẽ giải đáp và phục vụ được khách hàng một cách chu đáo qua email. Với lựa chọn này thì nội dung tư vấn sẽ được lưu trữ làm cơ sở cho việc thực hiện và theo dõi tình hình phối hợp giữa hai bên.
Và đặc biệt thông qua kênh Email thì nội dung sẽ được CC đầy đủ qua các bộ phận liên quan cũng như người quản lý cao nhất.

Tổ chức cuộc họp online

Đây là kênh là việc thuận lợi nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin nhanh nhất.
Cho nên chúng tôi ưu tiên lựa chọn phương thức trao đổi này trong trường hợp hai bên lần đầu làm việc, hợp tác với nhau hoặc ở khoảng cách địa lý không thuận lợi, ở Nước ngoài.
Hạn chế của phương thức trao đổi này là chỉ những người tham gia trực tiếp nắm bắt được nội dung, thông tin không được lưu trữ như email.
Và đặc biệt là không có tính liên tục của nội dung trao đổi.

Tổ chức cuộc họp trực tiếp

Đây là phương thức trao đổi truyền thống nên sẽ tốn thời gian và chi phí đi lại.
Vì vậy chúng tôi ưu tiên cho lựa chọn này nếu nội dung trao đổi có yếu tố bảo mật hoặc hai bên lần đầu cần gặp gỡ để biết và làm quen nhau.
Ngoài ra phương thức trao đổi này có thể không hiệu quả vì yếu tố truyền đạt hoặc nắm bắt thông tin không chính xác dẫn đến áp dụng sẽ không đúng hoặc hiểu quả sẽ không cao.

Liên hệ chúng tôi 24/7
OR

Tổ chức cuộc họp online hoặc off line