Các nội dung được quan tâm

Nội dung này nhằm giúp nhà đầu tư hiểu và tiến hành hiểu quả trình tự thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. 

 1. Trình tự tìm hiểu và chuẩn bị các thông tin cần thiết.
 2. Trình tự tuân thủ các thủ tục theo quy định.
 3. Hoạch định các chi phí cơ bản cho doanh nghiệp.

Nội dung này giúp cho các doanh nghiệp có thể tự tra cứu để kiểm tra thông tin về ngành nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc muốn đăng ký cho doanh nghiệp của mình. Chi tiết theo Quyết định Số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài sẽ phải kiểm tra và đăng ký thêm theo mã CPC. Chi tiết tại đây

Và sẽ phải kiểm tra các lĩnh vực cam kết WTO hoặc các cam kết song phương và đa phương giữa Việt Nam và Quốc gia nơi nhà đầu tư có quốc tịch.

Đây là danh sách các ngành  nghề, lĩnh vực nhà đầu tư Nước ngoài muốn kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Vì vậy, các nhà đầu tư Nước ngoài cần kiểm tra và nếu doanh nghiệp mình có kinh doanh thuộc một trong các lĩnh vực này thì cần tuân thủ điều kiện quy định. Chi tiết tại Mục B Phụ lục số I của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021.

Đây là danh sách các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh nhà đầu tư Nước ngoài không được tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Xem chi tiết tại Mục A Phụ lục số I của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021.

Theo quy định hiện hành thì các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam sẽ được hưởng chính sách ưu đãi  nếu hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề được ưu đãi hoặc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại khu vực, địa bàn được ưu đãi.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tra cứu danh sách ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi tại Phụ lục số II của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

Và tra cứu địa bàn được ưu đãi tại Phụ lục số III của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Nhà đầu tư cá nhân, người lao động Nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải người Nước ngoài nào cũng được phép cư trú và lao động tại Việt Nam. Do đó người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài cần phải tuân thủ quy định các thủ tục về lao động người Nước ngoài. Các nội dung đó là :

Các trường hợp được phép cư trú và lao động tại Việt Nam.

Các trường hợp được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam.

Các trường hợp được miễn cấp giấy phép lao động tại Việt Nam

Thời hạn các giấy tờ của người Nước ngoài tại Việt Nam ( Visa, TRC, GPLD)

Nội dung này sẽ giúp cho Nhà đầu tư Nước ngoài nắm và tuân thủ các thủ tục về đăng ký góp vốn đầu tư, chuyển vốn đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật. Các quy định cụ thể:

 1. Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/06/2019
 2. Thông tư số 05/2014/TT-NHNN ngày 03/02/2014

Việc tuân thủ đầy đủ sẽ giúp Nhà đầu tư kiểm soát tốt các nội dung sau:

Hạn chế các rủi ro hoặc sai phạm do không nắm được quy định.

Để được bảo vệ và đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Đảm bảo quyền được phép chuyển lợi nhuận và vốn về nước khi có nhu cầu.

Các nhà đầu tư Nước ngoài khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sẽ vì mục tiêu lợi nhuận. Do đó, hàng năm nếu Công ty có lãi sẽ có nhu cầu và có quyền chuyển lợi nhuận ra Nước ngoài.

Trong trường hợp nhà đầu tư muốn ngưng hoặc kết thúc kinh doanh tại Việt Nam thì sẽ có nhu cầu bán lại doanh nghiệp hoặc giải thể và chuyển phần vốn còn lại vê Nước ngoài.

Tại nội dung này sẽ giúp cho nhà đầu tư Nước ngoài nắm được các nội dung sau:

 1. Các quy định về chuyển lợi nhuận ra Nước ngoài
 2. Các quy định về chuyển nhượng vốn và chuyển vốn ra Nước ngoài.
 3. Chính sách thuế đối với các khoản tiền nêu trên.

Nội dung này sẽ giúp cho nhà đầu tư hiểu được các quy định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật.

Các trường hợp ủy quyền và có đại diện pháp luật thứ 2, thứ 3 trong doanh nghiệp.

Các trường hợp rủi ro khi thuê người đại diện pháp luật, người đại diện phần vốn để mở công ty tại Việt Nam.

Nội dung này giúp cho nhà đầu tư biết được các loại thuế, phí , các khoản phải nộp liên quan đến người lao động mà mức tiền phải nộp cho cơ quan Nhà Nước.

Cụ thể:

 1. Các loại thuế và mức thuế phải nộp
 2. Các khoản phải nộp liên quan đến sử dụng lao động

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng và các doanh nghiệp vẫn thường gặp khó khăn trong việc tuân thủ. Vì trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có rất nhiều quy định và thủ tục buộc phải tuân thủ nhưng thông thường doanh nghiệp chỉ biết và quan tâm tới thủ tục về thuế và lao động. Do đó bỏ qua các thủ tục hành chính khác và bị xử phạt cũng như phải khắc phục hậu quả theo quy định.

Để biết và tuân thủ đầy đủ, chúng tôi đề nghị quý doanh nghiệp xem danh mục các thủ tục cần tuân thủ tại đây.

Tương ứng với mỗi thủ tục hành chính doanh nghiệp phải tuân thủ thì sẽ có các rủi ro tương ứng như:

 1. Doanh nghiệp không hoặc chưa thực hiện
 2. Doanh nghiệp thực hiện không đúng thời hạn quy định
 3. Doanh nghiệp thực hiện nhưng không đúng quy định.

Các doanh nghiệp biết đến thuế với các quy định và thủ tục phức tạp. Tương ứng các quy định và thủ tục đó là các khoản chi nộp thuế, rủi ro về thuế và xử phạt về thuế.

Mặc dù doanh nghiệp rất quan tâm và tuân thủ các thủ tục về thuế. Tuy nhiên, thực tế vẫn nhiều doanh nghiệp vẫn phải gặp các rủi ro về thuế.

Một trong những rủi ro đó là kế toán các doanh nghiệp không nắm bắt hết hoặc nắm bắt không kịp các quy định và không đánh giá hết các rủi ro về chính sách thuế cho doanh nghiệp.

Nội dung này giới thiệu các quy định và thủ tục cơ bản liên quan đến việc sử dụng lao động làm việc tại Công ty. Bao gồm:

 1. Chính sách về hợp đồng lao động
 2. Chính sách về các thủ tục và hồ sơ nội bộ doanh nghiệp cần thực hiện
 3. Các khoản nộp và mức trích nộp theo lương của người lao động.

Nội dung này giúp cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu biết  và tuân thủ các thủ tục cũng như hồ sơ để được hưởng thuế suất 0%

Nội dung này cũng giới thiệu các trường hợp được hoàn thuế của các doanh nghiệp xuất khẩu áp dụng thuế suất 0%

Giải thể doanh nghiệp tưởng chừng như rất thuận lợi với những quy định về thủ tục khá đơn giản. Tuy nhiên trên thực tế thì rất phức tạp với thời gian kéo dài, chi phí phát sinh và đặc biệt là chi phí và rủi ro về thuế.

Sự phức tạp đó xuất phát từ nguyên nhân sau:

 1. Doanh nghiệp chỉ có thể đóng mã số công ty nếu đã được cơ quan thuế hoàn tất kiểm tra và đóng mã số thuế. Hiện nay không có quy định là cơ quan thuế buộc phải thực hiện trong bao lâu và phụ thuộc vào sự sắp xếp và bố trí nhân sự của cơ quan thuế.
 2. Ngay cả khi cơ quan thuế quyết định kiểm tra thì đây là lần xác định nghĩa vụ thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp. Do đó việc kiểm tra kỹ và kèm theo tính thận trọng của chuyên viên thuế là rất cao.
 3. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp sẽ phải chịu rất nhiều khoản chi cho việc truy thu thuế, xử lý vi phạm hành chính, chi phí làm việc và giải trình…

Trên thực tế để sớm hoàn tất các thủ tục thì các nhà đầu tư có thể lựa chọn giải pháp chuyển nhượng công ty cho nhà đầu tư khác. Đây là hình thức chuyển công ty kèm theo các trách nhiệm cho người nhận chuyển nhượng. Nếu lựa chon giải pháp này thì người nhận chuyển nhượng chấp nhận các rủi ro về thuế và pháp lý nêu trên cho nhà đầu tư trước.

Nội dung này giúp cho doanh nghiệp nắm và tuân thủ các quy định khi sử dụng hồ sơ, tài liệu có chữ Nước ngoài. Cụ thể:

 1. Quy định về sử dụng tài liệu, hồ sơ có chữ Nước ngoài.
 2. Quy trình cơ bản về hợp pháp hóa lãnh sự
 3. Quy trình cơ bản về sao ý và dịch thuật.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Vinasc không chịu trách nhiệm về những nội dung khách hàng cố ý vi phạm, những nội dung đã tư vấn và cảnh báo nhưng không tuân thủ hoặc không phản hồi về ý kiến thực hiện.

Nội dung này chúng tôi giới thiệu danh sách các dịch vụ và quy trình liên quan đến thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp và các giấy phép khác của doanh nghiệp.

Nội dung này cũng bao gồm hướng dẫn về chuẩn bị và trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ liên quan khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Xem chi tiết…..

Dịch vụ của chúng tôi là tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các quy định của Pháp luật đồng thời cung cấp dịch vụ cập nhật thông tin và chính sách pháp luật mới nhằm giúp cho doanh nghiệp cập nhật và kiểm soát tốt hơn các rủi ro về pháp lý.

Dịch vụ này được cung cấp hàng tháng, bao gồm cung cấp thông tin, giải thích và tư vấn tuân thủ mà không bao gồm các dịch vụ đảm bảo pháp lý theo Luật Luật sư.

Xem chi tiết……

Nội dung này chúng tôi muốn giới thiệu quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán và thuế gồm 03 nội dung:

 1. Quy trình đề xuất thư báo giá và ký kết hợp đồng dịch vụ.
 2. Quy trình phối hợp giữa hai bên trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 3. Quy trình thực hiện dịch vụ tại nội bộ Vinasc
 4. Quy trình và trách nhiệm của chúng tôi khi làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán.

Xem chi tiết….

Nội dung này chúng tôi muốn giới thiệu quy trình cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo Tài chính gồm 03 nội dung:

 1. Quy trình đề xuất thư báo giá và ký kết hợp đồng dịch vụ.
 2. Quy trình phối hợp giữa hai bên trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 3. Quy trình thực hiện dịch vụ tại nội bộ Vinasc

Xem chi tiết…..

Nội dung này chúng tôi muốn giới thiệu quy trình và cách thức cung cấp dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu về văn phòng, trụ sở công ty hay nhà xưởng tại Việt Nam.

Xem chi tiết….

Đây là nội dung quy trình cung cấp các dịch vụ về nhân sự giúp cho khách hàng thuận lợi hơn trong việc hợp tác và đáp ứng các nhu cầu của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Xem chi tiết…

Quy trinh của chúng tôi giúp cho các nhà đầu tư muốn bán doanh nghiệp hoặc muốn mua doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong quá trình cung cấp thông tin, đàm phán và chuyển giao doanh nghiệp.

Xem chi tiết….

Vinasc và các đơn vị thành viên có thể tư vấn, làm trung gian hoặc tham gia trực tiếp vào các hoạt động thương mại. Là hoạt động của chúng tôi nhằm giúp cho các nhà đầu tư Nước ngoài gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường, trong giai đoán thì điểm và thăm dò mô hình kinh doanh tại Việt Nam.

Với quy trình dịch vụ này nhà đầu tư Nước ngoài có thể tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam mà không cần phải thành lập doanh nghiệp hoặc sẽ có kế hoạch thành lập doanh nghiệp trong tương lai nhưng hiện tại vận có cơ hội thí điểm kinh doanh thông qua hệ thống của chúng tôi.

Xem chi tiết….

Đây là quy trình, các bước để tiến hành hợp tác và cung cấp dịch vụ về lập dự án đầu tư, lập phương án kinh doanh và chuẩn bị hồ sơ cho việc gọi vốn của Starup.

Xem chi tiết….

TRA CỨU THÔNG TIN

Các sản phẩm và dịch vụ đặc biệt của Vinasc Group.

Chúng tôi đang sở hữu số lượng lớn thông tin các doanh nghiệp, dự án cần bán, chuyển nhượng và kêu gọi gốn đầu tư ở nhiều lĩnh vực và ở nhiều địa phương khác nhau trên cả nước.

Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin để lựa chọn sở hữu 100% hay một tỷ lệ phù hợp trong một doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả.

Xem chi tiết….

Chúng tôi hợp tác và liên hết với hầu hết các khu công nghiệp trên toàn quốc để tư vấn và cung cấp các giải pháp về Nhà xương, nhà kho và đất khu công nghiệp cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

Ngoài ra, trong hệ thống của chúng tôi và các công ty liên kết sẽ tư vấn và cung cấp các giải pháp thiết kế, xây dựng…

Xem chi tiết…..

Đây là danh sách các dự án, khu vực liên kết và ủy quyền cho chúng tôi bán tín chi Carbon.

Xem chi tiết…..

Chúng tôi là đầu mối sở hữu lượng lớn thông tin các nhà đầu tư cho nhu cầu góp vốn đầu tư theo tỷ lệ thỏa thuận hoặc mua lại 100% doanh nghiệp đang hoạt động.

Ngoài ra, Vinasc Group cũng sẵn sàng tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp và lĩnh vực phù hợp với hệ sinh thái của mình.

Xem chi tiết……

Đây là danh sách các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang có nhu cầu thuê, mua nhà xưởng và đất khu công nghiệp.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và kết nối hai bên đồng thời cung cấp các dịch vụ và giải pháp để việc thuê, mua được thực hiện thuận lợi.

Xem chi tiết….

Đây là các doanh nghiệp đã yêu cầu chúng tôi kết nối các đơn vị và dự án có khả năng cung cấp tín chỉ Carbon đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành.

Xem chi tiết….