“Hút” dòng vốn FDI vào Việt Nam bằng môi trường đầu tư thuận lợi

Theo báo cáo của hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) về vốn đầu tư toàn cầu, dòng vốn …

“Hút” dòng vốn FDI vào Việt Nam bằng môi trường đầu tư thuận lợi もっと読む »