“Hút” dòng vốn FDI vào Việt Nam bằng môi trường đầu tư thuận lợi

Theo báo cáo của hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) về vốn đầu tư toàn cầu, dòng vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu có xu hướng tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; kinh tế xanh, kinh tế …

“Hút” dòng vốn FDI vào Việt Nam bằng môi trường đầu tư thuận lợi Read More »